Du har 0 varuprover i varukorgen
START / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: tappex.se

Denna integritetspolicy beskriver hur Tappex Sweden AB, Örebro, samlar in, använder, delar med sig av, lagrar eller på annat vis behandlar personuppgifter. Tappex Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person.

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Tappex Sweden AB har därför vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna upprätthålla och fullfölja avtal med kunder, leverantörer och andra parter vi har avtal med, samt för att informera om våra produkter och tjänster. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att kunna bedöma jobbansökningar till oss.

De personuppgifter vi behandlar är namn, titel, adress, kontaktuppgifter inkl. e-postadress samt eventuell annan information du frivilligt delar med dig av i exempelvis e-postmeddelanden.

Tappex Sweden AB kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till någon utomstående aktör. Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter till en betrodd underleverantör om det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det krävs enligt lag eller myndighetskrav.

Om vi har en avtalsrelation kommer Tappex Sweden AB att spara dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla avtalet samt tillämplig lagstiftning. Om du har sökt jobb hos oss sparar vi uppgifter i maximalt ett år efter att ansökningstiden har gått ut. I övriga fall sparar vi dina personuppgifter i maximalt fem år.

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, samt att få en kopia av dem. Om något är fel eller saknas kan du be oss att uppdatera uppgifterna. Utifrån tillämplig dataskyddslagstiftning kan du under särskilda omständigheter även ha rätt att be Tappex Sweden AB att radera dina personuppgifter. Om Tappex Sweden AB behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, exempelvis för att ta emot nyhetsbrev, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom ett skriftligt meddelande.

Om du vill komma i kontakt med oss kan du antingen skriva till oss på: Tappex Sweden AB, Grusgropsvägen 3, 70236 Örebro, eller skicka ett e-postmeddelande till info@tappex.se