Du har 0 varuprover i varukorgen
START / Hållbarhet

Hållbarhet

Vi strävar efter en så liten miljöpåverkan som möjligt

Hållbarhet är en självklar del av vårt sätt att arbeta, i både stort och smått. I alla delar av vår verksamhet strävar vi efter en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi bedriver vår verksamhet så resurssnålt det går och arbetar med återvinning inom de områden där det idag är möjligt.


Vi följer alla tillämpliga lagkrav och förordningar på miljöområdet och bedriver ett aktivt miljöarbete tillsammans med våra kunder och leverantörer kring de produkter vi säljer. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten där vi kan lita på att våra leverantörer också agerar inom ramarna för internationella och nationella lagar och regelverk.

Här kan du läsa mer om våra leverantörer.