Blindnit


STANDARD


Standard blindnit är den vanligaste niten i vårt produktsortiment. Enkel att använda och finns i flera olika utföranden och material.

TRYCKTÄT


Nitens helt täta kropp skapar en helt gastät/vattentät tätning för tryck upp till 3500 kPa. Detta uppnås genom användning av rätt munstycke i verktyget och ett borrhål som är 0,1 mm större än diametern på blindnitens kropp.

MULTIGRIP


Multigrip blindniten är utformad på ett sådant sätt att niten lämpar sig för ett vidare greppområde jämfört med en vanlig standardblindnit.

TRI-LINK


Kroppen på den här blindniten har tre slitsar som böjs upp vid montering. Detta resulterar i en större kontaktyta på baksidan. Detta gör blindniten perfekt för att använda i mjuka material.

STAR


Kulan på splinten har fyra skärkanter, som skär kroppen i fyra delar när niten monteras. Detta skapar fyra flikar som drar och fäster ihop materialen. Lämplig för mjuka material på baksidan och hårda material på framsida (stål på trä, plast eller hårt papper)

RÄFFLAD


Den räfflade blindniten har utvecklats speciellt för att fästa hårda material på t.ex. trä eller plast där hålet inte går hela vägen igenom (blindhål) och greppet upprättas i själva hålet.

SLAGNIT


Slagnit är speciellt utformad för att fästa hårda material på trä (eller liknande material). När drivstiftet slås in, delar sig nitens bakre del i fyra sektioner och håller ihop materialen.

P-POWER


P-Power blindniten har utvecklats speciellt för mycket tunga konstruktionsapplikationer där hög utdrags- och skjuvhållfasthet krävs. Det är en variant av M-Power, med nästan identiska tekniska specifikationer.

A-POWER


A-Power blindnit är lämplig för tunga konstruktionsapplikationer. Den höga utdrags- och skjuvhållfastheten uppnås genom den stora bulben som bildas när niten monteras.

H-POWER


H-Power blindniten är en av de starkaste nitarna i vårt produktsortiment, med mycket hög utdrags- och skjuvhållfasthet.

M-POWER


M-Power blindniten har utvecklats speciellt för mycket tunga konstruktionsapplikationer där hög utdrags- och skjuvhållfasthet krävs.