GÄNGINSATS


TRISERT


Monteras genom iskruvning. Finns i flera varianter med och utan huvud och olika längder. Kan även monteras i härdplaster.

TRISERT-3


Monteras genom iskruvning. Avsedd att användas där mässingsinsatser inte är lämpliga, t.ex. i kompositer eller gjutgods. Finns i materialen stål, rostfri A2, rostfri A4 och Titan.

FOAMSERT


Monteras genom iskruvning. Avsedd för gods med lägre densitet, t.ex. trä, cellplast, mm.

MULTISERT


Monteras genom ipressning oftast i kombination med värme. Finns i flera varianter, med och utan huvud, olika längder mm.

MICROBARB


Andvänds i tunna material. Monteras genom ipressning oftast i kombination med värme.

HIMOULD


Avsedd att gjutas in i plast. Finns både med tät botten och genomgående hål.